Trwa komunikacja

Regulamin

Regulamin na czas COVID-19

 Zasady bezpiecznego przebywania we Wrocławskim Teatrze Lalek
wprowadzone
na czas trwania epidemii COVID-19 od 20 czerwca do odwołania

 

 1. Zachęcamy do zakupu biletów online na stronie internetowej https://bilety.teatrlalek.wroclaw.pl/rezerwacja/terminy.html.

 2. Kasa Teatru jest czynna na 1 h przed rozpoczęciem spektaklu. Rekomendujemy płatność kartą.

 3. Teatr jest otwarty dla Widzów na 1 h przed rozpoczęciem spektaklu. Prosimy o przybycie najpóźniej 15 min. przed przedstawieniem.

 4. Osoby oczekujące na wejście do Teatru prosimy o zachowanie bezpiecznej odległości.

 5. Do Teatru mogą wejść tylko Widzowie posiadający ważny bilet na dane przedstawienie.

 6. Wejście i przebywanie na terenie Teatru przez cały czas pobytu możliwe jest tylko w maseczkach zakrywających nos i usta (zwolnione z tego obowiązku są wyłącznie dzieci do lat 4). W przypadku braku maseczki jej zakup będzie możliwy w kasie.

 7. Po wejściu do teatru należy zdezynfekować ręce.

 8. Apelujemy o zachowanie dystansu społecznego przez cały czas pobytu w Teatrze.

 9. Przy wejściu odbywa się bezdotykowa kontrola biletów.

 10. Prosimy o stosowanie się do wszelkich zaleceń obsługi widza, która kieruje Państwa do wyznaczonych sektorów, a następnie na widownię.

 11. Korzystanie z windy jest możliwe w uzasadnionych przypadkach (konieczność skorzystania z windy prosimy zgłosić obsłudze widza w holu Teatru).

 12. Szatnia, sklepik, kawiarnia teatralna oraz kącik zabaw są nieczynne do odwołania.

 13. Wszyscy pracownicy obsługi widza pracują w przyłbicach i rękawiczkach.

 14. Przed, w trakcie i po przedstawieniu możliwe jest korzystanie z toalet. Udostępniamy środki do dezynfekcji rąk i jednorazowe ręczniki papierowe. Suszarki do rąk są wyłączone.

 15. Po każdym spektaklu obiekt jest dezynfekowany (toalety, klamki, poręcze).

 16. Udostępniamy połowę miejsc, zgodnie ze schematami widowni. Bezpośrednio obok siebie mogą usiąść osoby z dzieckiem do ukończenia 13. roku życia, członkowie rodziny oraz osoby z niepełnosprawnością w towarzystwie opiekuna.

 17. Wejście na teren Teatru możliwe jest po złożeniu przez Widza oświadczenia, że według swojej wiedzy nie jest osobą zakażoną, przebywającą na kwarantannie, pod nadzorem epidemiologicznym lub wykazującą cechy infekcji (gorączka, kaszel, duszności).
  Wraz z oświadczeniem Widz wyraża zgodę na przetwarzanie udostępnianych danych osobowych w zakresie określonym w „Wytycznych dla organizatorów imprez kulturalnych i rozrywkowych w trakcie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce”. Zgoda jest warunkiem wejścia na teren Teatru.
  Formularze oświadczenia dostępne są TU oraz u obsługi widza, której należy złożyć wypełnione i podpisane oświadczenie.

 1. Zakup biletu i uczestnictwo w spektaklu jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.

 

Regulamin internetowej sprzedaży biletów we WROCŁAWSKIM TETARZE LALEK za pośrednictwem strony internetowej www.teatrlalek.wroclaw.pl/rezerwacja.

 

 1. Organizatorem internetowej sprzedaży biletów jest Wrocławski Teatr Lalek we Wrocławiu, pl. Teatralny 4, 50-051 Wrocław, wpisany do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem 21/94, posiadający NIP 896-000-53-25, zwany dalej Sprzedawcą bądź Teatrem.

 2. Płatności za bilety obsługuje serwis internetowy Dotpay, administrowany przez Dotpay S.A z siedzibą w Krakowie, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296790, posiadający NIP 634 266 18 60.

 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego Dotpay.

 4. Dokonanie zakupu biletów w systemie on-line oznacza akceptację Regulaminu. Regulamin zawiera treści zgodne z wymogami Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204).

 5. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym zawarta zostaje po spełnieniu wymaganych procedur zakupu biletów określonych na stronie internetowej www.teatrlalek.wroclaw.pl/rezerwacja:

  1. rejestracja Kupującego – polegająca na podaniu prawdziwych danych osobowych: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, login i hasło;

  2. złożenia przez Kupującego zamówienia on-line;

  3. uiszczenie przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem bankowym on-line lub kartą płatniczą;

  4. otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail.

 6. Bilety pozostają własnością Sprzedającego do czasu odnotowania przez Sprzedającego potwierdzenia dokonania zapłaty przez Bank Kupującego.

 7. Płatności z tytułu złożonego zamówienia dokonać należy w ciągu 30 minut od jego utworzenia. W wypadku niedokonania opłaty w tym czasie zamówienie zostanie anulowane.

 8. Zapłata za zamówienie, niepotwierdzona przez Bank Kupującego w ciągu 30 minut od momentu złożenia zamówienia, powoduje automatyczne anulowanie zamówienia.

 9. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2018 w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2018 r. poz. 2519), sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.

 10. Ceny biletów na poszczególne spektakle są zróżnicowane i zamieszczone na stronie internetowej www.teatrlalek.wroclaw.pl. Ceny wydrukowane na biletach są kwotami brutto i zawierają podatek VAT.

 11. Aby otrzymać fakturę VAT, należy w procesie zamawiania zaznaczyć opcję - Faktura VAT - oraz podać poprawne dane, niezbędne do jej wystawienia.

 12. Kupujący dokonujący płatności za pośrednictwem banku zagranicznego powinien uwzględnić koszty pośrednictwa bankowego, ponieważ tylko pełna zapłata w wyznaczonym terminie gwarantuje realizację zamówienia przez Sprzedającego.

 13. Kupujący ma prawo do zakupu nie więcej niż dziesięciu biletów w jednym zamówieniu.

 14. W systemie sprzedaży biletów on-line możliwy jest zakup biletów dla dorosłych i biletów dla dzieci na spektakle dziecięce oraz biletów normalnych i ulgowych na spektakle dla dorosłych.

 15. Kupujący, którzy zakupili w systemie sprzedaży on-line bilety ulgowe, zobowiązani są do okazania dokumentu uprawniającego do zniżki przed wejściem na spektakl, na który zostały zakupione bilety. Bilety ulgowe bez udokumentowania prawa do ulgi nie uprawniają do wejścia na widownię.

 16. Sprzedaż biletów w systemie on–line kończy się na 1 godzinę przed rozpoczęciem danego spektaklu.

 17. Zaleca się okazywanie zakupionego biletu na wyświetlaczu smartfona. Po dokonaniu płatności Klient otrzyma, na podany w formularzu rejestracji adres e-mail, zakupiony bilet. Bilet można wydrukować na białej kartce A4 i okazać bileterowi przy wejściu na spektakl Sprzedawcy. Należy chronić kod paskowy na bilecie przed zniszczeniem lub uszkodzeniem. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za bilety uszkodzone lub zagubione przez Kupującego.

 18. W przypadku konieczności zakupu biletów dla grupy zorganizowanej, Sprzedawca prosi o kontakt mailowy lub telefoniczny z Biurem Organizacji Widowni (Tel. 71 335 49 49; 11; 12 lub widownia@teatrlalek.wroclaw.pl).

 19. Bilet ważny jest od momentu zakupu do momentu zakończenia spektaklu, którego dotyczy.

 20. Zgodnie z art. 16 ust. 2 pkt. 2 Ustawy z 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 nr 22 poz. 271), Sprzedawca nie dokonuje zwrotów ani wymiany biletów zakupionych za pośrednictwem systemu internetowej sprzedaży biletów – z wyjątkiem sytuacji, w których spektakl zostaje odwołany.

 21. W wypadku odwołania spektaklu zwrot za bilet zakupiony za pomocą internetowego sytemu sprzedaży dokonywany jest na konto, z którego realizowana była zapłata.

 22. Kwota zwrotu za bilety z odwołanego spektaklu jest pomniejszona o wysokość prowizji, jaką pobiera serwis internetowy Dotpay obsługujący płatności on-line.

 23. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży on-line w każdej chwili, bez podawania przyczyny.

 24. Brak możliwości zakupu biletu za pośrednictwem systemu sprzedaży internetowej nie oznacza braku biletów w kasie teatralnej.

 25. Wszystkie informacje na temat repertuaru, cennika oraz godzin pracy Biura Organizacji Widowni oraz kasy biletowej Sprzedawcy, opublikowane zostały na stronie internetowej www.teatrlalek.wroclaw.pl Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany repertuaru.

 26. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.

 27. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów przez Kupującego. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.

 28. Bilety zakupione w kasie biletowej oraz za pośrednictwem strony internetowej Sprzedawcy nie mogą być kopiowane, przerabiane ani skanowane.

 29. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Sprzedawca zobowiązuje się do umieszczenia informacji o tym fakcie na stronie internetowej z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem. Kupujący bezwarunkowo akceptuje taką formę powiadomienia o zmianach.

 30. Poprzez rejestrację w systemie sprzedaży on-line Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z Kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów.

 31. Zakres przetwarzania danych osobowych w związku z rezerwacją oraz sprzedażą biletów zawarty jest w obowiązku informacyjnym dostępnym na stronie www.tetarlalek.wroclaw.pl

 32. Każdy Kupujący udostępniający swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualnienia.

 33. Niniejszy Regulamin sprzedaży biletów on-line dostępny jest na stronie internetowej oraz w kasie biletowej Sprzedawcy.